İnterpro, bilişim sektöründeki geçmişi ve yaptığı hizmetleri ile her zaman sektörü şekillendiren bilgi ve deneyim kaynağı konumunda olmuştur.

Interpro kendi yetenek ve becerileri ile diğer konularda yetkinlik sahibi kişi ve kuruluşları bir ağ içinde toplar. İş ortakları ağı vasıtasıyla tüm Türkiye’ye yayılan bir iletişim kurma imkanı sağlar. Bu güç birliği, ihtiyaç duyan kuruluşlara finans, mali denetim ve raporlama, strateji geliştirme – iş planı, pazarlama (reklam, pazar etüdü, fuar), pazar ilişkileri, yönetim ve liderlik, teknoloji seçimi ve yönetimi, üretim yönetimi, hukuk, insan kaynakları gibi konularda yeterince ve zamanında danışmanlık vermek içindir.